BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

STT Tên dịch vụ Giá tiền (VNĐ)
1 A/G 40,000
2 Cholinesterase (CHE) 100,000
3 ADH 350,000
4 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 100,000
5 AFP 210,000
6 Albumin máu 40,000
7 Alkaline Phosphatase (ALP) 50,000
8 ALT – GPT 40,000
9 AMH 850,000
10 Amylase máu 50,000
11 Anti - Cardiolipin IgG / IgM 300,000
12 Anti - ds DNA 300,000
13 Anti Beta2 - glycoprotein IgG / IgM 300,000
14 Anti phospholipid – IgG / IgM 300,000
15 Anti-CCP 300,000
16 Anti-TG 280,000
17 Anti-TPO 280,000
18 ASLO định lượng 100,000
19 AST – GOT 40,000
20 B2M (Beta 2 Microglobulin) 200,000
1 2 3 12 Trang sau→
Hiển thị tất cả kết quả cho ""
ĐẶT LỊCH XÉT NGHIỆM